دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

CT اسکن

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
CT اسکن

اسکن توموگرافی کامپیوتری (CT) [مقطع‎نگاری رایانه‎ای] یا توموگرافی محوری کامپیوتری / CT scan داده‎های اشعه X را برای ایجاد تصاویر دارای جزئیات از ساختارهای داخل بدن ترکیب می‎کند. اسکن‎های CT از تصاویر دو‌بُعدی "برش" یا بخش‎های بدن استفاده می‎کنند اما در عین حال می‌توان از آنها برای ایجاد تصاویر سه‌بعدی استفاده کرد. CT اسکن را می‌‏توان با مشاهدۀ یک برش از نان با کل قرص نان مقایسه کرد. CT اسکن‎ها در بیمارستان‎های سراسر جهان مورد استفاده قرار می‎گیرد. CT ابزاری مفید برای ارزیابی تشخیصی در پزشکی است اما در عین حال منبعی از اشعه یونیزه است و به شکل بالقوه می‎تواند باعث ایجاد سرطان شود. "انستیتو ملی سرطان" توصیه می‌کند که بیماران در مورد خطرات و فواید CT اسکن با پزشکان مشورت کنند.
برای مطالعه دقیق CT اسکن روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1173
Synonyms: CT scan