دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

کلیه

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
کلیه

کلیه /Kidney 
کلیه‌ها ارگان‌هایی لوبیایی شکل (با ابعاد حدود 11 * 7 * 3 سانتی‌متر) هستند که روی عضلات پشت در ناحیه فوقانی شکم قرار دارند. آنها در راستای مقابل هم در دو سمت چپ و راست بدن قرار گرفته‌اند؛ به هر حال، کلیه راست کمی پایین‌تر قرار گرفته است تا جا برای قرارگیری کبد باز شود. کلیه‌ ارگانی است که عملکرد اصلی آن زدودن مواد زائد و مایع اضافی از بدن و کمک به تولید هورمون‎های تنظیم کننده فشار خون، سلول‌های قرمز خون، تنظیم اسید و تأثیرگذاری بر کلسیم، سدیم، پتاسیم و متابولیسم‌ الکترولیت‌های دیگر است.
برای مطالعه دقیق کلیه روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 927
Synonyms: Kidney