دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

کلیتوریس

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
کلیتوریس

کلیتوریس / Clitoris یا چوچوله یا چوچول بخشی از اندام‌های جنسی زنان است. کلیتوریس عضوی حساس با رگ‌های خونی و عصب‌های متعدد است. در انسان، بخش دکمه‌مانند و قابل رؤیت کلیتوریس نزدیک اتصال لب‌های کوچک به هم و در بالای خروجی میزراه و مهبل قرار دارد. کلیتوریس یک ناحیه بسیار حساس‌ جنسی و منشأ اصلی برانگیختگی جنسی در زنان محسوب می‎شود.
برای مطالعه دقیق کلیتوریس روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 668
Synonyms: Clitoris