دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

کلسترول

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
کلسترول

کلسترول / Cholesterol یک مادة شبه چربی است که به صورت طبیعی در سلول‌های سراسر بدن وجود دارد. بدن – مخصوصاً کبد – کلسترول به میزان مورد نیاز برای حمل شدن در جریان خون را تولید می‌کند. داشتن میزان صحیح کلسترول به بدن در تولید و حفظ مقادیر صحیح ویتامین D و هورمون‌ها و نیز هضم غذا کمک می‌کند. کلسترول همچنین در مواد غذایی نظیر گوشت قرمز، ماکیان و فرآورده‌های مورد مصرف روزانة غنی از چربی وجود دارد. افرادی که فرآورده‌های حیوانی مصرف می‌کنند ممکن است در هر بازة زمانی کلسترول بیشتری در بدن خود داشته باشند. این اتفاق هنگامی روی می‌دهد که رژیم غذایی فرد دارای چربی و چربی‌های ترانس زیاد است، و نیز وقتی که کبد میزان کلسترول را افزایش می‌دهد. میزان بالای کلسترول در بدن باعث آسیب دیدن شدید سلامت قلبی فرد می‌شود. 
برای مطالعۀ دقیق کلسترول روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1605
Synonyms: Cholesterol