دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

کلانژیت

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
کلانژیت

کلانژیت
کلانژیت تورم سیستم مجرای صفرا است که معمولاً بر اثر عفونت میکربی بروز می‌کند. مجرای صفرا عمل تخلیه صفرا از کبد و کیسه صفرا را بر عهده دارد و آن را به درون روده باریک حمل می‌کند. عفونت کلانژیت سبب ایجاد فشار در این سیستم تخلیه می‌شود. این عارضه به طور معمول نشان دهنده آن است که یک انسداد یا گرفتگی در سیستم مزبور وجود دارد. این ممکن است ناشی از وجود سنگ، لخته‌های خون یا جریان برگشتی میکربی باشد.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 573
Synonyms: Cholangitis