دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

چین و چروک

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
چین و چروک

چین و چروک / Wrinkles که بخشی طبیعی از سالخوردگی است بیشتر در بخش‌هایی از پوست مثل صورت، گردن، دست‎ها و ساعد به چشم می‌زند که در در معرض آفتاب قرار دارند. اگرچه ساختار و بافت پوست عمدتاً توسط ژنتیک تعیین می‏شود، قرار گرفتن در معرض نور آفتاب، به ویژه در مورد مردم دارای پوست روشن، یک علت اصلی چین و چروک است. عوامل دیگر مثل آلوده کننده‎های هوا و سیگار نیز باعث تقویت بروز چین و چروک می‎شوند. اگر امروزه چین و چروک عاملی آزاردهنده برای مردم باشد بیش از هر زمان دیگری گزینه‎هایی برای کاهش میزان به چشم زدن آنها وجود دارد. داروها، تکنیک‎های کشیدن پوست، فیلرها، مواد تزریقی و جراحی در رأس موارد مؤثر برای درمان چین و چروک قرار دارند.
برای مطالعه دقیق چین و چروک روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 636
Synonyms: Wrinkles