دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

چه هنگامی به دکتر مراجعه کنیم

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
چه هنگامی به دکتر مراجعه کنیم

چه هنگامی به دکتر مراجعه کنیم / When to see a doctor
آیا من باید به دکتر مراجعه کنم؟ این پرسشی است که بسیاری از مردم از خود می‌پرسند؟ گذشته از پاسخی که ممکن است شخص به خود بدهد، علایم اساسی و تصادفات تنها دلایل مراجعه به دکتر نیستند. در واقع، بر مبنای آخرین داده‌های مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC)، شایع‌ترین دلیل برای مراجعه به پزشک بر اثر موارد مرتبط به بیماری در سال 2012، سرفه بود. فارغ از ماهیت مسأله باید به خاطر داشت که در مورد بسیاری از اختلالات کشف و تشخیص اولیه مشکل می‌تواند به فرجام بهتر منجر گردد. باید این موضوع را به خاطر داشته باشیم که فهرست ارائه شده در این مطلب به هیچ روی قطعی نیست. گذشته از همه حرف‌ها مردم باید به حرف بدن خود گوش دهند، و اگر غریزه به شخص می‌گوید که پای مشکلی در میان است، بهترین ایده در چنین موقعیتی کمک گرفتن از مراقبت پزشکی است.
برای مطالعه دقیق "چه هنگامی باید به دکتر مراجعه کنیم" روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 695
Synonyms: When to see a doctor