دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

پیس‌میکر

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
پیس‌میکر

پیس‎میکر / pacemaker یا ضربان‎ساز قلب در قاموس پزشکی به بخشی از عضلۀ قلب و یا در حالت مصنوعی به دستگاهی که عمل ضربان‌سازی قلب را تقلید می‌کند اطلاق می‌شود. پیس‎میکر ضربان ایجاد و آهنگ آن‌را تنظیم می‌کند. پیس‎میکر ایمپالس‎های الکتریکی را برای کمک به بالا بردن قابلیت پمپاژ در بطن‎های قلب مورد استفاده قرار می‎دهد.

کلیک ها - 584
Synonyms: Pacemaker