دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

پریود

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
پریود

پریود / Period
برای اکثر دختران اولین پریود معمولاً در حدود 2 سال پس از بروز نخستین نشانه‌های بلوغ شروع می‌شود. نشانه‌های بلوغ می‌تواند شامل رشد و نمو پستان، رشد موی بدن، و تغییرات شکل بدن باشد. آگاهی در مورد نشانه‌های اولین پریود می‌تواند به دختران و والدین و پرستاران آنان احساس آمادگی دهد. در حدود 98 درصد زنان نخستین پریود خود را تا سن 15 سالگی تجربه می‌کنند، اما به مرور زمان میانگین سنی در این مورد کاهش یافته است. اولین پریود معمولاً پس از آن بروز می‌کند که زن نخستین تخمک‌گذاری خود را انجام داده باشد. ابن اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تخمدان‌ها یک تخمک را به داخل لوله فالوپ (لوله تخم‌بر) رها می‌کنند. وقتی این اتفاق می‌افتد جدار رحم در آمادگی برای بارور شدن تخمک ضخیم می‌شود. اگر بارورسازی رخ ندهد، جدار رحم ریزش می‌کند چون بدن دیگر نیازی به آن ندارد. این جایی است که خون پریود از آنجا می‌آید. در اکثریت زنان این چرخه به شکل منظم از زمان اولین پریود تا یائسگی، که در آن پریود برای همیشه قطع می‌شود، ادامه پیدا می‌کند.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 521
Synonyms: Period