دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

پروژسترون

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
پروژسترون

پروژسترون /  Progesterone
پروژسترون یکی از هورمون‌های جنسی زنانه است. این هورمون از نوع هورمون‎های استروئیدی است. پروژسترون در طول چرخۀ طبیعی تخمک‎گذاری در زنان از جسم زرد ترشح و قطع آن موجب آغاز عادت ماهانه یا قاعدگی می‌شود. این هورمون در دورۀ بارداری نیز ترشح می‌‎گردد. مقدار اندکی از آن نیز از طریق غدۀ فوق کلیوی ترشح می‌شود. پروژسترون از جملۀ هورمون‎های مهم زنانه است که در دورۀ یائسگی و پس از آن میزان ترشحش در زنان کم می‌شود. از پروژسترون در پزشکی برای پیشگیری از بارداری، سقط جنین، درمان هورمونی و زنان یائسه و ... استفاده می‌شود.
برای مطالعه دقیق پروژسترون روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 861
Synonyms: Progesterone