دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

پارانویا

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
پارانویا

پارانویا
پارانویا فرآیندی فکری است که باعث می‌شود تا شخص در مورد دیگران دچار حس سوءظن یا عدم اعتماد غیر عقلانی شود. افراد مبتلاء به پارانویا ممکن است چنین احساس کنند که مورد اذیت و آزار قرار دارند یا کسی در بیرون قصد گرفتن آنها را دارد. این گونه افراد ممکن است حتی در شرایطی که هیچ خطری آنها را تهدید نمی‌کند خود را در معرض تهدید صدمات فیزیکی احساس کنند. افراد مبتلا به زوال عقل گاه ممکن است دچار پارانویا شوند و نیز این مشکل ممکن است در افراد مصرف کننده مواد مخدر بروز کند. افکار پارانوئید ممکن است یک علامت بیماری روانی یا اختلال شخصیت باشد.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 47
Synonyms: Paranoia