دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

ویتامین

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
ویتامین

ویتامین / Vitamin از جملۀ ترکیبات آلی است که برای متابولیسم  مواد غذایی و اعمال حیاتی بدن و رشد و نمو و تندرستی ضرورت دارد. انواع مختلفی از ویتامین شامل ویتامین A، B، C، D و... وجود دارد. ویتامین‎ها باعث تسهیل سوخت و ساز بدن، اسیدهای آمینه، چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها می‌شوند و رشد و نمو و ترمیم سلول‎های بدن را  میسر می‌سازند. برخی از ویتامین‎ به جذب مواد غذایی در روده کمک و برخی نیز به عنوان کاتالیزور عمل می‌کنند. ویتامین‎ها به دو دستۀ اصلی شامل ویتامین‎های محلول در آب و ویتامین‎های محلول در چربی، تقسیم می‌شوند.
برای مطالعه دقیق ویتامین روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1771
Synonyms: Vitamin