دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

هیپراکیوسیس

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
هیپراکیوسیس

هیپراکیوسیس
هیپراکیوسیس (هیپراکوسیس) مشکلی در شنوایی است که باعث حساسیت بیش از حد نسبت به صدا، ایجاد سر و صداهای روزمره می‌شود و برای مثال صدای شرشر آب در نظر فرد بیش از حد بلند می‌نماید. این وضعیت می‌تواند باعث دشواری انجام وظایف زندگی روزمره در محیط‌های عمومی، مثل کنسرت و در خانه یا محیط کار شود. در پاسخ شخص ممکن است از وظایف اجتماعی که ممکن است به اضطراب، استرس، و انزوای اجتماعی بر اثر دوری از سر و صدا بینجامد. در حدود 8 تا 15 درصد بزرگسالان دچار هیپراکیوسیس هستند. این وضعیت اغلب افراد دچار تینیتوس یا زنگ زدن گوش را درگیر می‌کند.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 14
Synonyms: Hyperacusis