دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

هورمون

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
هورمون

هورمون / Hormone ماده‌ای شیمیایی است که در اندوکرین‌ها یا غدد درون‌ریز بدن ساخته می‌شود و از آنجا وارد جریان خون می‌گردد. این ماده روی سلول‌های هدف، دارای گیرنده‌های خاص خود است و با نشستن روی آن اعمال سلول‌ها را تنظیم کرده و یا تغییر می‌دهد. مقدار هر هورمون‌ توسط ارتباطات پیچیده اعضاء دستگاه درون‌ریز با هم و نیز با سیستم عصبی تنظیم می‌شود.

برای مطالعه دقیق هورمون روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1380
Synonyms: Hormone