دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

هموگلوبین

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
هموگلوبین

هموگلوبین / Hemoglobin یک نوع پروتئین است که در سلول‌های قرمز خون یافت می‌شود. این سلول‌ها مسؤول حمل اکسیژن در سراسر بدن هستند. در کنار انتقال اکسیژن، هموگلوبین دی‌‌اکسید کربن را از سلول‌ها خارج و وارد ریه‌ها می‌کند. در مرحلۀ بعد دی‌اکسید کربن از طریق عمل بازدم از بدن خارج می‌شود. پایین بودن میزان هموگلوبین می‎تواند باعث دشوار شدن انجام عملکردهای مزبور برای بدن گردد.
برای مطالعه دقیق هموگلوبین روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 545
Synonyms: Hemoglobin