دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

نوک پستان

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
نوک پستان

نوک پستان / Nipples
نمای ظاهری نوک پستان ممکن است از شخصی به شخص دیگر به شکل قابل ملاحظه‌ای متفاوت باشد. هیچ نوک پستانی به عنوان نرمال وجود ندارد و هیچ تشریح رسمی پزشکی برای انواع نوک پستان در دست نیست. به طور معمول شکل ظاهری نوک پستان هیچ تفاوتی در چگونگی عملکرد آن ایجاد نمی‌کند، و حامل هیچ خطری نیست. برخی از مردم دارای بیش از دو نوک پستان هستند. نوک پستان‌های مزبور نوک پستان‌های اضافی نامیده می‌شوند. برخی از مردم اساساً فاقد نوک پستان هستند، و پزشکان این وضعیت را اتیلیا می‌نامند.
برای مطالعه دقیق نوک پستان روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 663
Synonyms: Nipples