دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

مور مور

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
مور مور

مور مور / Tingling
حالت مور مور در دست یا پا ممکن است ناخوشایند باشد اما علت بروز این وضعیت همیشه جدی نیست. در هر حال، اگر حالت مور مور اغلب در دست یا پا ایجاد شود این عارضه ممکن است ناشی از اختلالی زیربنایی باشد. دلایل بسیاری برای ایجاد مور مور در دست یا پا وجود دارد که اغلب آنها موقتی هستند. اگر فردی در حالتی نامتعارف بخوابد یا بنشیند، این وضعیت ممکن است بر عصب فشار ایجاد کند و باعث بروز حس مور مور در دست یا پا شود. مردم اغلب اوقات به این حالت زیر عنوان "سوزن سوزن شدن" اشاره می‌کنند. برخی علل مور مور در دست یا پا عللی جدی‌تر هستند و به تشخیص و درمان کامل نیاز دارند. 
برای مطالعه دقیق مور مور روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1292
Synonyms: Tingling