دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

مغز

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
مغز

مغز
مغز سیستم کنترل بدن و بخشی از سیستم عصبی مرکزی (CNS) است. مغز به ستون فقرات متصل بوده و شخصیت، حرکت، تنفس، و دیگر فرآیندهای حیاتی را برای زنده نگه داشتن انسان کنترل می‌کند. مغز پیچیده‌ترین ارگان بدن به شمار می‌رود. وزن متوسط مغز افراد بزرگسال 1360 گرم بوده و از 60 درصد چربی و مابقی از آب، پروتئین، کربوهیدرات، و نمک تشکیل شده است. مغز ارگانی شامل بافت عصبی است. مغز عضله نیست. مغز شامل سه قسمت اصلی به نام‌های سربروم (مخچه)، سربلوم (مخ کوچک)، و ساقه مغز است. هر یک از این قسمت‌ها عملکرد منحصر به فردی داشته و خود از چند قسمت تشکیل شده‌اند.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 730
Synonyms: Brain