دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها

مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها /  CDC یکی از آژانس‌های ایالات متحد آمریکا و تحت نظر وزارت بهداشت و خدمات انسانی این کشور است که به طور رسمی در سطح دولت فدرال فعالیت دارد. ساختمان مرکزی این سازمان در دروید هیلز، ایالت جورجیا قرار دارد. CDC با ارائة اطلاعات پیرامون بهداشت و درمان، برای محافظت از بهداشت عمومی و سلامت کار می‌کند و در این راه از وزارت بهداشت و سازمان‌های دیگر کمک می‌گیرد.

کلیک ها - 519
Synonyms: CDC