دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

مدفوع

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
مدفوع

مدفوع / Poop که به نام‏‌های مختلفی مثل گُه یا غایط نیز شناخته می‎شود، بخشی نرمال از فرآیند گوارش است. مدفوع حاوی مواد زائدی است که باید از بدن دفع شوند. مدفوع ممکن است حاوی ذرات غذای هضم نشده، باکتری‎ها، انواع نمک و دیگر مواد باشد. برخی از اوقات مدفوع از نظر رنگ، بافت، مقدار و بو دچار تغییراتی می‎شود. این تغییرات ممکن است نگران کننده باشند، اما معمولاً تغییرات مورد اشاره موارد مهمی نیستند و در طول یکی دو روز برطرف می‎شوند. به هر جهت، در موارد دیگری تغییرات بروز یافته در مدفوع می‎تواند نشان دهندۀ شرایط یا اختلالاتی جدی باشد.
برای آشنایی دقیق با مدفوع روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1656
Synonyms: Poop