دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

مایلوپاتی سرویکال

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
مایلوپاتی سرویکال

مایلوپاتی سرویکال
مایلوپاتی سرویکال [میلوپاتی سرویکال یا گردنی] اصطلاحی برای توصیف فشردگی طناب نخاعی سرویکال (گردنی) است، نوار بلند بافتی که پیام‌های ارسال شده از مغز را به دیگر نقاط بدن می‌رساند. بسته به علت، فشردگی مورد اشاره می‌تواند باعث تشدید ناگهانی یا تدریجی درد، مشکلات حسی، از دست دادن تعادل یا فلج گردد. این وضعیت یک علت شایع درد گردن مزمن است. بر مبنای یک مرور مربوط به سال 2015، مایلوپاتی سرویکال شایع‌ترین اختلال مسبب اختلال ستون فقرات در سطح جهان محسوب می‌شود. مایلوپاتی سرویکال از حالت خفیف به شدید پیشرفت می‌کند. اگر شخص مبتلا بتواند در مراحل اولیه بیماری به تشخیص و درمان دست یابد، می‌تواند از انجام جراحی ترمیمی اجتناب کند.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 19
Synonyms: Cervical Myelopathy