دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

ماری‌جوانا

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
ماری‌جوانا

حشیش با ماری‎جوانا / Marijuana یکسان نیست، به این معنی که حشیش از صمغ گیاه شاهدانه و ماری‌جوانا از برگ و گل خشک شدۀ این گیاه به دست می‌آید، اما از آنجا که مواد تشکیل دهندۀ هر دو یکی بوده و خصوصیات آنها نیز از نظر کیفی کم و بیش یکسان است هر دو کلمه را می‌توان در یک معنی واحد به کار برد. ماری‌جوانا نام‎های متعددی شامل موارد زیر دارد: آناشکا، بنگی، بنگ، بلانت، باد، کانابیس، کانابیس ساتیوا، چرس، دوپ، اسرار، گاگا، گنگا، گراس، علف، حشیش، حش، دارو، هیو ما رن، وصل، کیف، ماری‎هوانا، مری جین، پات، ساوی، سینسمیلا و... حشیش یک گیاه دارویی است و دارای موادی شیمیایی به نام کانابینوئیدها است که بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می‎گذارند. کانابینوئیدها به بیشترین غلظت و مقدار خود در برگ و گل حشیش یافت می‎شود، یعنی قسمت‎هایی از این گیاه که برای مصارف پزشکی به کار می‎روند.

برای مطالعه دقیق ماری‎جوانا روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1114
Synonyms: Marijuana