دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

لیکنیفیکیشن

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
لیکنیفیکیشن

لیکنیفیکیشن
لیکنیفیکیشن زمانی مطرح است که پوست شخص زبر شده و حالت چرم به خود می‌گیرد. لیکنیفیکیشن معمولاً نتیجه خاراندن پوست یا اصطکاک مداوم است. وقتی کسی مداوماً ناحیه‌ای از پوست را بخاراند یا اگر ناحیه مورد اشاره زمانی طولانی در معرض سایش باشد، سلول‌های پوست شروع به رشد می‌کنند. این وضعیت به زبر و زمخت شدن پوست و تشدید نشانه‌های پوستی مثل ترک‌ها، چین و چروک یا لکه‌ها منجر می‌شود که این به پوست نمایی شبیه به چرم می‌دهد.
برای مطالعه دقیق لیکنیفیکیشن روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 350
Synonyms: Lichenification