دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

لوزالمعده

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
لوزالمعده

لوزالمعده (پانکراس) / Pancreas غده‌ای پهن و دراز است که در قسمت فوقانی شکم و پشت معده قرار گرفته ‌است. لوزالمعده سه قسمت دارد: سر، تنه و دُم.  قسمت سر آن در قوسی از اثنی‌عشر (دوازدهه) قرار گرفته ‌است. تنة لوزالمعده در پشت معده قرار گرفته و قسمت انتهایی یا دم آن تا نزدیک طحال امتداد دارد. وزن پانکراس حدود صد گرم است. پانکراس هم یک غدة درون‌ریز است که ترشحات آن به نام هورمون وارد جریان خون می‌شود و هم یک  غدة برون‌ریز است که ترشحات آن به خارج از بدن هدایت می‌‌گردد. لوزالمعده  آنزیم‌ها و مواد دیگری ترشح می‌کند که مستقیماً وارد محیط روده می‌شوند و به هضم پروتئین، چربی و هیدروکربورات‌ها کمک می‌کنند.
برای مطالعه دقیق لوزالمعده روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 797
Synonyms: Pancreas