دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

قلب

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
قلب

قلب / Heart
بافت عضله کاردیاک [بافت عضله قلب] یا میوکاردیوم، نوعی بافت خاص عضلانی است که قلب را تشکیل می‌دهد. این بافت ماهیچه‌ای، که به شکل غیر ارادی منقبض و منبسط می‌شود، مسؤول حفظ پمپاژ خون در اطراف بدن است. بدن انسان حامل سه نوع مختلف بافت عضلانی است: اسکلتی، نرم، و کاردیاک (قلبی). تنها بافت عضله قلب، دارای عضلانی به نام میوسیت، در قلب وجود دارد.
برای مطالعه دقیق عضله قلب روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1322
Synonyms: Heart