دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

قارچ

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
قارچ

قارچ / Fungi اغلب اوقات یک انگل چند سلولی است که می‎تواند تجزیه شود و سپس مادۀ ارگانیک را با استفاده از یک آنزیم جذب کند. آنها تقریباً در تمام موارد از طریق گسترش اسپورهای تک سلولی بازتولید می‎شوند، و ساختار قارچ‏ها به طور معمول دراز و به حالت سیلندری با فیلامنت‎های کوچک است که از بدنۀ اصلی منشعب می‎شوند. این ساختار زیر عنوان هیفا شناخته می‎شود. در حدود 52 میلیون نوع قارچ وجود دارد. بسیاری از عفونت‎های قارچی در لایه‎های رویی پوست ظاهر می‎شوند و برخی از آنها به سمت لایه‎های عمقی پیشروی می‎کنند. استنشاق هاگ‎های قارچ می‎تواند به بروز عفونت‎های سیستمیک قارچی مثل برفک، یا کاندیدیازیس منجر شود. بیماری‎های سیستمیک به کل بدن آسیب می‎زنند.

برای مطالعه دقیق قارچ روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1008
Synonyms: Fungi