دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

فشار خون

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
فشار خون

فشار خون / Blood pressure به میزان فشاری اطلاق می‌شود که توسط خون در حال جریان به دیوارهٔ رگ‌ها وارد می‌شود. فشار خون یکی از علایم حیاتی است. فشار خون در نواحی نزدیک به قلب بیشتر است و به نسبت فاصله گرفتن از قلب میزان آن کاهش پیدا می‌کند. در اساس فشار خون در بخش‌های مختلف جریان خون متفاوت است. متداول‌ترین روش اندازه‌گیری فشار خون استفاده از فشارسنج است که از ارتفاع جیوه برای اندازه‌گیری فشار خون در حال چرخش در رگ‌ها استفاده می‌کند. فشار خون نرمال در انسان در حال استراحت در محدوده ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلی‌متر جیوه (فشار خون سیستولیک) و ۶۰ تا ۹۰ میلی‌متر جیوه (فشار خون دیاستولیک) قرار دارد.
برای مطالعه دقیق فشار خون روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 932
Synonyms: Blood pressure