دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

عفونت

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
عفونت

عفونت / Infection زمانی بروز می‎کند که یک ارگانیسم یا ریزذرۀ خارجی وارد بدن شخص شده باعث بروز مشکل می‎شود. ارگانیسم مزبور از بدن فرد برای حفظ، تکثیر و محل سکونت خود استفاده می‎کند. این ریزذرات عفونی زیر عنوان پاتوژن شناخته می‎شوند. مثال‎هایی از پاتوژن‎ها شامل باکتری‎ها، ویروس‎ها، قارچ‎ها، و پریون‎ها است. پاتوژن‎ها می‎توانند به سرعت تکثیر شوند و با محیط انطباق پیدا کنند. برخی عفونت‎ها خفیف بوده و به‎زحمت قابل توجه هستند اما دیگران شدید بوده و تهدیدکنندۀ زندگی محسوب می‎شوند، و برخی از عفونت‎ها نیز در برابر درمان مقاوم هستند. عفونت از طرق گوناگون قابل انتقال است. این طرق انتقال شامل تماس پوستی، مایعات بدن، تماس با مدفوع، ذرات هوارو، و لمس اشیاء مورد تماس فرد عفونی است. چگونگی گسترش عفونت و اثرات آن در بدن انسان به نوع عامل عفونی بستگی دارد. سیستم ایمنی حایل مؤثری در برابر عوامل عفونی است اما کلنی‎های پاتوژن‎ها ممکن است بیش از آن بزرگ شوند که مقابله با آنها برای سیستم ایمنی میسر باشد. در این مرحله عفونت‎ها سویۀ مضر خود را نشان می‎دهند. بسیاری از پاتوژن‎ها موادی سمی رها می‎کنند که محرک پاسخ‎های منفی از سوی بدن می‎شود.

برای مطالعه دقیق عفونت روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1728
Synonyms: Infection