دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

ضربان قلب

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
ضربان قلب

ضربان قلب
ضربان قلب تعداد دفعاتی است که قلب در طول یک دقیقه می‌تپد. ضربان قلب همیشه یکسان باقی نمی‌ماند. در واقع، شما ممکن است با این موضوع آشنا باشید که ضربان قلب گاهی اوقات در پاسخ به چیزهایی مثل میزان فعالیت و وضعیت عاطفی ما دچار تغییر می‌شود. ضربان قلب معمولاً در زمان عدم فعالیت جسمانی و استراحت اندازه‌گیری می‌شود. به این وضعیت ضربان قلب در حال استراحت اطلاق می‌گردد. در مورد افراد بزرگسال، ضربان قلب در حال استراحت نرمال بین 60 تا 100 ضربان در دقیقه است. ضربان قلب در حال استراحت نرمال برای کودکان، بسته به سن آنان، می‌تواند بالاتر از میزان آن در بزرگسالان باشد. در حالی که ضربان قلب ممکن از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد، برخی میزان‌ها در این مورد را می‌توان خطرناک تلقی کرد.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 414
Synonyms: Heart Rate