دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

شنوایی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
شنوایی

شنوایی /Hearing فرآیندی پیچیده است. امواج صوتی وارد گوش می‎شوند، از مجرای گوش پایین می‎روند، و به پردۀ گوش برمی‎خورند، که به ارتعاش درمی‎آید. ارتعاش پردۀ گوش به سه استخوانچه می‎رسد - استخوان‎های موسوم به مالیوس (هامر)، اینکوس (انویل) و استیپس - که در گوش میانی قرار دارند. این استخوانچه‎ها ارتعاشات را تقویت می‎کنند، که در مرحلۀ بعد با سلول‎های تار مو مانند در حلزون گوش گرفته می‎شوند. آنها با برخورد ارتعاشات به حرکت درمی‎آیند، داده‎های این حرکت از طریق عصب شنیداری به مغز ارسال می‌شود. مغز این داده‌ها را پردازش می‎کند، که ما آن را به عنوان صدا تفسیر می‎کنیم.
برای مطالعۀ دقیق شنوایی و ناشنوایی روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 817
Synonyms: Hearing