دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سیگار

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سیگار

سیگار / Cigar
وقتی بحث بر پیامدهای سلامت سیگار و سیگارت در بین باشد هیچ برنده‌ای وجود ندارد. در اینجا برخی تفاوت‌های ملموس‌تر بین سیگار و سیگارت مطرح می‌شود: مقدار تنباکو: "مرکز ملی سرطان در انستیتوهای ملی سلامت" می‌گوید، یک سیگارت معمولی حاوی حدود 1 گرم تنباکو است. اما یک سیگار بزرگ می‌تواند در هر شکل خود حاوی 5 تا 20 گرم تنباکو باشد. مقدار نیکوتین: یک سیگار بزرگ می‌تواند درست به اندازه یک بسته سیگارت نیکوتین داشته باشد. نیکوتین در میان مواد شیمیایی موجود در سیگار بیشترین میزان اعتیادآوری را دارد. اندازه سیگار و سیگارت: اغلب سیگارت‌ها اندازه مشابهی دارند، حال آنکه میزان نیکوتین آنها ممکن است متفاوت باشد. از سوی دیگر سیگارها، از نظر اندازه متفاوت بوده از سیگارهای کوچک، سیگاریلوها، بلانت‌ها، یا چیروت‌ها گرفته تا سیگارهای بزرگ را شامل می‌شوند که ممکن است طولی بیشتر از 7 اینچ داشته باشند، که به آنها پتانسیل داشتن نیکوتین بیشتر و انتشار مقدار بیشتری دود غیر مستقیم می‌دهد
برای مطالعه دقیق سیگار روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 262
Synonyms: Cigar