دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سیگارت

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سیگارت

سیگارت / Cigarette
دود کردن سیگار [سیگارت] می‌تواند اثرات جانبی متعددی روی بدن داشته باشد. برخی از این عوارض می‌توانند به پیامدهای کُشنده منجر شوند. در واقع، بر مبنای اعلام CDC، سیگار کشیدن ریسک مرگ بر اثر تمامی دلایل، و نه فقط موارد مربوط به مصرف تنباکو، را افزایش می‌دهد. دود کردن سیگار بر سیستم تنفسی، سیستم گردش خون، سیستم تولید مثل، پوست، و چشم‌ها تأثیر منفی می‌گذارد و خطر بروز بسیاری از سرطان‌ها را افزایش می‌دهد.
برای مطالعه دقیق سیگار روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 440
Synonyms: Cigarette