دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سیستم لنفاوی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سیستم لنفاوی

سیستم لنفاوی / Lymphatic system بخشی از سیستم گردش خون بوده و برای عملکرد سیستم ایمنی حیاتی است. لیفمدیما بر اثر ایجاد انسدادی در این سیستم ایجاد می‎شود. سیستم لنفاوی سه کارکرد اصلی دارد: 1. تخلیۀ مایعات اضافی بافت - این عملکرد باعث حفظ تعادل مایعات در خون و بافت‎ها می‎شود (هموستاز مایعات). 2. مقابله با عفونت - سیستم لنفاوی به یاری سیستم ایمنی در مقابله با اجرام خارجی مثل باکتری‎ها سدی ایمنی برای بدن ایجاد می‎کند. 3. جذب چربی‎ها - سیستم لنفاوی چربی‎های مغزی را از روده جذب کرده و آنها را به خون انتقال می‏‌دهد. اختلال در سیستم لنفاوی در نهایت می‎تواند توانایی این سیستم را برای تخلیۀ کامل مایعات تحت تأثیر قرار دهد که نتیجۀ آن جمع شدن مایعات به مقدار زیاد در بخش‌هایی از بدن است. بیماران دچار لنفوم در ریسک بالاتری برای عوارض عفونی قرار دارند زیرا لنفوسیت‎های این بیماران نمی‎توانند در قسمت‎هایی از بدن که دچار تورم شده است حاضر شوند.
برای مطالعۀ دقیق سیستم لنفاوی در انسان روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 907
Synonyms: Lymphatic system