دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سیستم ایمنی

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سیستم ایمنی

سیستم ایمنی بدن یا سیستم ایمنی / Immune system  بخشی از سیستم‌های بدن است که وظیفهٔ شناسایی سلول‌ها و مولکول‌های "خودی" از "بیگانه" و نابود یا خنثی کردن آنها را بر عهده دارد. البته در برخی مواقع و به دلیل تشابه آنتی‌ژن‌های سلول‌های خودی با غیر خودی، سیستم ایمنی بدن سلول‌ها و مولکو‌ل‌های خودی را با انواع بیگانه اشتباه گرفته و به آنها حمله‌ور می‌شود که نتیجة آن بروز برخی بیماری‌ها است.

برای مطالعه دقیق سیستم ایمنی روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1202
Synonyms: Immune system