دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سیاتیک

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سیاتیک

سیاتیک / Sciatica نامی برای درد ناشی از آزردگی یا ناراحتی عصب سیاتیک است. هر چیزی که سبب آزردگی یا ناراحتی این عصب شود می‌تواند موجب درد سیاتیک گردد، که طیف آن از خفیف تا شدید متفاوت است. سیاتیک معمولاً بر اثر فشرده شدن ریشة عصب در ناحیة کمری (پایین) ستون فقرات ایجاد می‌شود. اغلب اوقات اصصلاح "سیاتیک" با درد عمومی پشت اشتباه گرفته می‌شود. در هر حال، سیاتیک به ناحیة پشت و کمر محدود نمی‌شود. عصب سیاتیک درازترین و پهن‌ترین عصب در کل بدن انسان است. این عصب از ناحیة کمر شروع می‌شود، در امتداد باسن ادامه می‌یابد، از پاها می‌‌گذرد و درست در ناحیة زیر زانو به انتهای خود می‌رسد. عصب سیاتیک چندین عضله را در ناحیة پایین پاها کنترل می‌کند و برای پوست پا و بیشتر بخش پایین پا حس پدید می‌‌آورد. سیاتیک بیماری نیست، اما بیش از علامت یک مشکل دیگر عصب سیاتیک را درگیر می‌کند. برخی کارشناسان تخمین می‌زنند که تا 40 درصد افراد در برهه‌ای از عمر خود دستکم یک بار سیاتیک را تجربه می‌کنند. شایع‌ترین علت سیاتیک تضعیف (فتق) دیسک است. درمان شناختی رفتاری می‌تواند به برخی از مردم در مدیریت درد سیاتیک کمک کند.

برای مطالعۀ دقیق سیاتیک روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 593
Synonyms: Sciatica