دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سندرم

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سندرم

سندرم / Syndrome که در فارسی به "نشانگان" برگردانده شده است در علم پزشکی، روان‌پزشکی و روان‌شناسی ترکیبی از علائم و نشانه‌ها است که حاکی از وجود اختلالی خاص هستند. سندرم به معنی گروهی از ویژگی‌های قابل تشخیص بالینی است، شامل علایم بیماری که توسط خود بیمار گزارش می‌شود، و علایم پزشکی که پزشک آنها را در بیمار مشاهده می‌کند و نیز پدیده‌ها و ویژگی‌هایی که معمولاً به هم مرتبطند و با هم بروز می‌یابند و بنابراین وجود هر یک از آنها هشداری در مورد وجود بقیه محسوب می‌شود.

کلیک ها - 773
Synonyms: Syndrome