دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سروتونین

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سروتونین

سروتونین / Serotonin یکی از پیام‌رسان‌ها یا انتقال دهنده‌های عصبی از نوع مونو آمینه اسید بیوژنیک است. سروتونین به لحاظ  بیوشیمی از مشتقات  تریپتوفان است. سروتونین به طور اعم در دستگاه گوارش، پلاکت‌های خون و سیستم عصبی مرکزی جانوران  و نیز انسان وجود دارد. این هورمون در تداوم عام به عنوان ایجادگر "عواطف لطیف" شناخته می‌شود. تقریباً ‍۹۰٪ سروتونین بدن انسان در سلول‌های  انتروکرومافین متمرکز است که به صورت پراکنده در غشاء دستگاه گوارش وجود دارند و در آنجا سبب تنظیم حرکات روده می‌‌شود. مقدار کمتری از آن با شبکة عصبی سروتوژنیک سیستم اعصاب مرکزی سنتز می‌شود و کاربردهای گوناگونی می‌یابد. این کاربردها شامل برخی تنظیمات حالات روحی، خواب و اشتها نیز می‌شود. سروتونین همچنین در عملکردهای شناختی، حافظه و آموزش نیز نقش دارد. مدولاسیون سروتونین در سیناپس‌ها به عنوان عملکرد اصلی برای چندین کلاس مختلف از داروهای ضد افسردگی مطرح است.
برای مطالعه دقیق سروتونین روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 514
Synonyms: Serotonin