دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سرفه

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سرفه

سرفه / Cough که به نام تاسیس نیز شناخته می‎شود کنشی ارادی یا غیر ارادی است که باعث پاک شدن گلو و معبر تنفسی از ذرات خارجی، میکرب‎ها، مواد محرک، مایعات و مخاط می‎شود. سرفه نوعی خروج سریع هوا از ریه‎ها است. سرفه کردن ممکن است است از روی عمد یا به عنوان بخشی از یک واکنش بروز کند. اگرچه سرفه می‎تواند نشانه‎ای از وجود اختلالی جدی باشد، در اغلب موارد به خودی خود و بدون نیاز به درمان پزشکی برطرف می‎شود.

برای مطالعه دقیق سرفه روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 649
Synonyms: Cough