دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سرطان

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سرطان

سرطان /Cancer نامی عام برای مجموعه‌ای از بیماری‌ها است که در نتیجة تکثیر غیر متعارف و کنترل نشدة سلول‌ها  ایجاد می‌شوند. سلول‌های سرطانی از مکانیسم معمول تقسیم و تکثیر سلول‌ها تبعیت نمی‌کنند. علت دقیق این روند مشخص نیست ولی احتمال دارد که عوامل ژنتیک یا مواردی به محیط یا اقلیم و یا شیوة زندگی که موجب اختلال در فعالیت سلول‌ها می‌شوند در هستة سلول‌ها تغییر ایجاد کنند. از جملهٔ این موارد می‌توان به مواد رادیو اکتیو، مواد شیمیایی و سمی یا اشعه‌هایی مانند نور آفتاب نام برد. در جانداران سالم، همواره در روند تقسیم و تکثیر و مرگ و تمایز سلولی، نوعی تعادل و توازن وجود دارد. عدم توازن‌ غیر ژنتیکی پروتئین‌ها نیز می‌تواند باعث رشد کنترل نشدة تومورها ‌شود. سرطان شامل همة انواع تومورهای بدخیم می‌شود. وقتی یکی از سلول‌های بدن، بر اثر  عوامل مختلف، دچار رشد غیر طبیعی و سبب رشد غیر عادی سلول‌های دیگر شود، این فرآیند در نهایت به تولید تومور منجر می‌شود که ابتدا در محل پیدایش خود ایجاد مشکل می‌کند و در نهایت به قسمت‌های دیگر سرایت می‌کند. سرطان در سنین مختلف امکان بروز دارد ولی در بسیاری از موارد با افزایش سن، احتمال ابتلا به سرطان بیشتر می‌شود.
برای مطالعه دقیق در مورد سرطان روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1687
Synonyms: Cancer