دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سرطان کولورکتال

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سرطان کولورکتال

سرطان کولورکتال / Colorectal cancer
که به نام سرطان روده، سرطان کولون یا سرطان رکتال نیز شناخته می‎شود، شامل هر سرطانی است که دچار روده بزرگ و راست روده می‌گردد. بنا به تخمین "انجمن آمریکایی سرطان" در حدود 1 مرد از هر 21 مرد و 1 زن از هر 23 زن در ایالات متحد آمریکا در طول زندگی خود دچار سرطان کولورکتال می‎شوند. این سرطان دومین سرطان پیشرو در ایجاد مرگ در زنان و سومین آنها در میان مردان به شمار می‎رود. به هر جهت، به علت پیشرفت‎های حاصل شده در تکنیک‎های غربالگری سرطان و بهبودهای صورت گرفته در درمان، میزان مرگ و میر ناشی از سرطان کولورکتال کاهش یافته است. تومور کولورکتال ممکن است خوش‌خیم یا غیر سرطانی و یا بدخیم باشد. سرطان بدخیم می‎تواند به دیگر قسمت‎های بدن گسترش یافته و به آنها صدمه بزند.
برای مطالعه دقیق سرطان کولورکتال روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 502
Synonyms: Colorectal cancer