دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سرطان پستان

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سرطان پستان

برخی تغییرات در پستان می‎تواند نشانه‎های اولیۀ بروز سرطان پستان / Breast cancer باشد. دانستن اینکه این تغییرات کدامند و چگونه به نظر می‎رسند می‎تواند به مردم در دسترسی به درمان درست و فوری، کمک کند. درک قسمت‎های مختلف پستان و عملکرد آنها می‎تواند به مردم در آگاهی بیشتر در مورد تغییرات یا ناهنجاری‎ها یاری برساند. این موضوع مهم است که با هدف درک بهتر از چگونگی شکل‎گیری سرطان و نشانه‎های آن در مورد قسمت‌های مختلف پستان آگاهی داشته باشیم. پستان زنان از قسمت‎های مختلفی شامل موارد زیر ساخته شده است: چربی بدن (بافت ادیپوز)، لوب‌ها، لوبول‌ها، مجراهای شیر، گره‎های لنفی، رگ‎های خونی. پستان یک زن به طور معمول بین 12 تا 20 بخش موسوم به لوب دارد. هر یک از این لوبها از نواحی کوچک‌تری به نام لوبول‌ها ساخته شده است که غده‎های شیر محسوب می‎شوند. لوب‎ها و لوبول‎ها به مجاری شیر متصلند که شیر را به نوک پستان منتقل می‎کنند. احتمال شکل‌گیری سرطان در لوب‎ها، لوبول‎ها و مجاری شیر بیشتر است. 
برای مطالعۀ دقیق سرطان پستان روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 681
Synonyms: Breast cancer