دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

سرطان معده

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
سرطان معده

سرطان معده / Stomach cancer
سرطان معده معمولاً در سلول‎های تولید کننده مخاط محافظ دیواره معده آغاز می‎گرددد. این نوع سرطان ادنوکارسینوما (ادنوکارسینوم) نامیده می‌شود. در طول چند دهه گذشته میزان سرطان بخش اصلی معده (بدنه معده) در سطح جهان کاهش یافته است. در طول همین مدت، سرطان در قسمت‌هایی که در آنها قسمت فوقانی معده (کاردیا) به بخش تحتانی مری (ازوفاگوس) می‎رسد به میزان زیادی شایع شده است. این ناحیه از معده زیر عنوان رابط گاستروازوفاژیال شناخته می‎شود.
برای مطالعه دقیق سرطان معده روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 445
Synonyms: Stomach cancer