دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

روده

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
روده

روده‌ / Intestines
روده‌ها مواد غذایی و ویتامین‌ها را جذب کرده و بخشی از دستگاه گوارش هستند. روی هم رفته روده کوچک و روده بزرگ از انتهای معده تا سوراخ مقعد امتداد دارند. روده‌ها در محدوده شکم قرار گرفته و مواد مغذی و مقداری از آب را جذب می‌کنند. غذای خرد شده توسط معده وارد روده کوچک می‌شود که مواد مغذی را جذب کرده و آنها را به جریان گردش خون وارد می‌کند. روده کوچک تقریباً 20 تا 25 فوت (6.1 تا 7.6 متر) طول دارد که آن را به بخش طولانی‌تر دستگاه روده‌ای تبدیل می‌کند. روده بزرگ آب، نمک، و دیگر مواد زائد را از محصول گوارشی گرفته و مواد زائد را به مدفوع تبدیل می‌کند که وارد راست روده می‌شود.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 92
Synonyms: Intestines