دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

دیابت

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
دیابت

دیابت / Diabetes که در تداول عامه به آن بیماری قند نیز گفته می‌شود یک اختلال متابولیک (سوخت و ساز) مزمن است. در این بیماری توانایی تولید هورمون انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم می‌شود و بنابراین انسولین تولید شده نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد. نقش اصلی انسولین تنظیم قند خون است. دیابت دو نوع اصلی دارد. در دیابت نوع 1، تخریب سلول‌های بتا در لوزالمعده منجر به نقص تولید انسولین می‌شود. در دیابت نوع 2، مقاومت بدن نسبت به انسولین وجود دارد که در نهایت ممکن است به تخریب سلول‌های بتا در لوزالمعده و نقص کامل تولید انسولین منجر شود. در ابتلاء به دیابت نوع 2 عوامل ژنتیکی، چاقی و کم‌تحرکی نقش مهمی دارند.
برای مطالعۀ دقیق دیابت روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1361
Synonyms: Diabetes