دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

درد

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
درد

درد / Pain حسی ناخوشایند و تجربه‎ای عاطفی مرتبط به آسیب دیدن بافت است. ایجاد درد به بدن امکان می‎دهد تا واکنش نشان داده و از آسیب دیدگی بیشتر خود پیشگیری کند. انسان هنگامی احساس درد می‌کند که پیامی از سوی الیاف عصبی به مغز فرستاده می‎شود تا مورد تفسیر قرار گیرد. تجربۀ درد در مورد هر انسانی متفاوت است و راه‎های متفاوتی از احساس درد و تفسیر و توصیف آن وجود دارد. این موضوع تعریف درد و درمان آن را با مشکل مواجه می‎کند. درد ممکن است کوتاه مدت یا درازمدت باشد، می‎تواند به یک منطقه محدود شود یا در سراسر بدن گسترش یابد. درد ممکن است از نوع حاد یا مزمن باشد.

برای مطالعه دقیق درد روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1802
Synonyms: Pain