دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

خواب

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
خواب

خواب / sleeping در تعریف کاهش یا فقدان میزان هوشیاری، تعلیق نسبی ادراک حسی و منفعل شدن عضلات ارادی در زمان استراحت است، به طوری که فعالیت بدن و ذهن تغییر کرده و توهم‌های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی شوند. در میان پستانداران، پرندگان، ماهیان و دیگر جانوران مراحل خواب و بیداری وجود دارد. خواب برای سلامت و بازسازی سیستم مغز و اعصاب، سیستم ایمنی و سیستم عضلانی-اسکلتی انسان‌ و جانوران اهمیت حیاتی دارد.

کلیک ها - 1232
Synonyms: Sleeping