دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

توهم شنیداری

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
توهم شنیداری

توهم شنیداری
توهم شنیداری شامل شنیدن صداهایی است که هیچ منشأ بیرونی ندارند. به عبارت دیگر، افرادی که دچار توهم شنیداری می‌شوند صداهایی را می‌شنوند که هیچ علت قابل مشهودی ندارند. در حالی که این علامت تا حدودی در افراد دچار اسکیزوفرنی (شیزوفرنی) بروز می‌کند، همچنین ممکن است در طیفی از دیگر اختلالات روانی مثل افسردگی ایجاد شود. همچنین این احتمال هست که ریشه توهم شنیداری در اختلالات غیر روانی مثل تشنج باشد. درمان با جستجو در مورد علت زمینه‌ای صورت می‌گیرد. برای مثال، اگر علت توهم شنیداری اسکیزوفرنی باشد پزشکان برای درمان آن از نسل دوم داروهای ضد سایکوز استفاده می‌کنند. دیگر اصطلاح مورد استفاده برای توهم شنیداری پاراکیوسیس است. شخص دچار این علامت کلماتی را می‌شنود که کسی بر زبان نیاورده یا صداهایی را که هیچ منشأ بیرونی ندارند. به عبارت دیگر ذهن اینان صداها را خلق می‌کند. بر مبنای یک تحقیق مربوط به سال 2022، پاراکیوسیس در طیفی از 5 تا 28 درصد در جمعیت عمومی، 9 درصد در کودکان و 5 تا 16 درصد در نوجوانان شایع است.
ادامه مطلب...

کلیک ها - 65
Synonyms: Auditory hallucinations