دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

تستوسترون

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
تستوسترون

تستوسترون / Testosterone از جمله مهم‎ترین هورمون‎های استروئیدی بدن پستان‌داران از جمله انسان است که اثرات جنسی و سازنده و رشددهنده دارد. تستوسترون در هر دو جنس مرد و زن وجود دارد اما میزان آن در مردان به طور متوسط 200 برابر بیشتر از زنان است. تولید تستوسترون پیش از دو ماهگی جنین در  زهدان مادر آغاز می‎شود و در تعیین جنس جنین نقش دارد. تولید این هورمون در دورۀ بلوغ افزایش می‎یابد و عامل اصلی تغییرات جسمانی در این دوران به ‌شمار می‌رود. ساختمان اصلی سازندۀ تستوسترون از کلسترول تشکیل شده است. 
برای مطالعه دقیق تستوسترون روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 1122
Synonyms: Testosterone