دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

ترشح واژن

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
ترشح واژن

ترشح واژن / Vaginal discharge مایعی حاوی مخلوطی از ترشحات واژن و مخاط سرویکال (گردن واژن) است. مقدار ترشحات واژن تولید شده در زنان یکسان نیست اما این ترشحات در اغلب موارد نرمال و سالم محسوب می‎شوند. بارداری، تغییرات هورمونی، یا وجود عفونت نیز می‎تواند بر میزان قوام و مقدار ترشحات واژن تأثیرگذار باشند. به طور معمول ترشحات واژن زمانی آغاز می‎شود که دختران نخستین عادت ماهانۀ خود را تجربه می‎کنند و این ترشحات چند کارکرد مختلف دارند. ترشحات مزبور واژن را به شکل طبیعی تمیز نگه می‎دارند، در طول مقاربت جنسی باعث لیز شدن واژن می‎شوند و به پیشگیری از بروز عفونت کمک می‎کنند.

برای مطالعه دقیق ترشح واژن روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 571
Synonyms: Vaginal discharge