دسته بندی ها
Search - Contacts
مقالات و اخبار
Search - News Feeds
واژه نامه
تگ ها

تخمک‌گذاری

کلمه یا عبارت مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید.
کلمه یا عبارت معنی و توضیحات
تخمک‌گذاری

تخمک‌گذاری / Ovulation
تخمک‌گذاری قسمتی از چرخه عادت ماهانه زنان است. تخمک‌گذاری زمانی بروز می‌کند که یک تخمک از تخمدان رها می‌شود. وقتی تخمک رها می‌شود، ممکن است توسط اسپرم بارور شود یا نشود. اگر تخمک بارور گردد، ممکن است به رحم وارد شده و برای ایجاد بارداری کاشته شود. اگر تخمک بارور نشود متلاشی شده و در طول پریود از جدار رحم ریزش می‌کند. درک چگونگی انجام تخمک‌گذاری و زمان شکل‌گیری این عمل می‎تواند در تحقق بارداری یا پیشگیری از آن کمک کند. این آگاهی در عین حال می‌تواند در مورد تشخیص برخی اختلالات پزشکی مفید باشد.
برای مطالعه دقیق تخمک‌گذاری روی همین سطر کلیک کنید

کلیک ها - 334
Synonyms: Ovulation